آمار اینجا مقدس است با دلی پاک وارد شوید خواستید بیایید فقط دلتو ن راصاف کنید و از تمام کاربران عزیزی که به بیقراران وارد می شوند خواهشمندهستم مطالب و نوشته های بنده را که از سر بیقراری است ،بخودشان نگیرند . مطالبم عمومی اند و شامل اشخاص حقیقی و خاص نیست . فلسفه بیقراران از تولد یا یازده سالگی اش همین گونه بوده است بیقراران - فیش حقوقی فرهنگیان

فیش حقوقی فرهنگیان

برای دریافت فیش حقوقی فرهنگیان در همین جا کلیک کنید

+ نوشته شده توسط برزگر در سه شنبه ۲ آذر۱۳۸۹ و ساعت |